martes, mayo 20, 2014

Gordon Willis (1931 - 2014)